+31 6 30 66 60 35 inge@powerme.nl
Selecteer een pagina
PowerMe - trainingsbureau voor ouders en kinderen

PowerMe geeft therapie aan kinderen van 6 tot 13 jaar door aan te sluiten bij hun belevingswereld en ze op een speelse manier te leiden naar zelfredzaamheid.

De therapie vindt plaats op de basisschool van uw kind; daar waar alles gebeurt.

Ouders en leerkracht worden betrokken bij de therapie. Zo kan de omgeving van het kind kan mee bewegen.

In sommige gevallen vergoedt de gemeente Wageningen de PowerMe therapie voor kinderen uit Wageningen.

“We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.”

PowerMe Therapie

Voor wie?

De PowerMe therapie is voor kinderen van 6 tot 13 jaar met problemen op sociaal emotioneel gebied. Als ouder merk je dat je kind niet lekker in zijn/haar vel zit. Soms geeft het kind het zelf aan. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn in het contact met andere kinderen.

Het kan zijn dat een kind te hoge eisen aan zichzelf stelt, dat het zichzelf in de weg zit. Sommige kinderen zijn zo gevoelig dat ze moeite hebben met zichzelf staande te houden. Een scheiding heeft altijd een impact op kinderen. Ook voor kinderen die hiermee te maken hebben is er de PowerMe therapie.
PowerMe geeft tevens therapie aan kinderen met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis als autisme en ad(h)d. Het doel is altijd het beste uit het kind te halen zodat het kan schitteren!

Wat houdt de therapie in?

De PowerMe therapie is gebaseerd op Creatieve therapie. Er wordt gewerkt met verschillende beeldende werkvormen zoals kleien, schilderen, werken met hout, zand enz. Het prettige van deze therapievorm is dat het heel laagdrempelig is. Er hoeft minder gepraat te worden. Het is een echte DOE-therapie. Nieuw gedrag en oplossingen kunnen op een speelse manier geoefend worden.

Omdat kinderen de therapie leuk vinden vermindert de spanning snel. Kinderen formuleren zelf hun hulpvraag en worden uitgedaagd ruimte in te nemen en zelf oplossingen te zoeken voor hun problemen. De therapie wordt individueel gegeven en daar waar het geïndiceerd is in kleine groepjes. Kinderen kunnen veel van elkaar leren.

Wat is het doel van de therapie?

Kinderen leren naar binnen te kijken: wat voel ik, wat wil ik en vervolgens: hoe bereik ik dat. Ze leren zichzelf beter kennen en ze leren oplossingen te bedenken en toe te passen. Zo krijgen ze grip op hun leven. Succeservaringen leiden tot zelfvertrouwen. Een opwaartse spiraal ontstaat zo. Ouders en leerkrachten worden betrokken zodat het kind EN zijn/haar omgeving in een verandertraject terecht komen.

Waar wordt de therapie gegeven?

De therapie wordt gegeven op de basisschool van het kind, in samenspraak met school. Het voordeel hiervan is dat de therapie erg effectief is. School is DE plek waar alles gebeurt. Hier zijn de contacten met de andere kinderen. Op school zijn veel prikkels aanwezig en worden eisen gesteld. Faalangst doet zich voor op school en pestgedrag kan op de plek aangepakt worden. Leerkrachten kunnen gebruik maken van de ondersteuning van PowerMe.

De therapeut

Mijn naam is Inge van Luijn. Sinds 2009 begeleid ik kinderen en hun ouders met behulp van Creatieve therapie. Mijn passie is het laten stralen van kinderen!

Naast de ervaring die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan bij PowerMe ben ik gediplomeerd Vaktherapeut beeldend; ook wel Creatief therapeut genoemd. Ook ben ik gediplomeerd Leerkracht voor het Basisonderwijs.
Daarnaast ben ik geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitzorg Jeugd (SKJ) en bij de beroepsvereniging voor Vaktherapeuten (FVB).

Kijk ook eens op mijn LinkedIn profiel.

De ouders

Ouders worden betrokken bij de therapie. Als ouder van twee volwassen kinderen heb ik ervaren hoe moeilijk het is om de balans te vinden tussen het beschermen en het loslaten van je kind maar ook het zelf oplossingen te laten zoeken. Juist als het niet zo goed gaat met je kind wil je het helpen. Hoe kun je helpen zonder het stuur over te nemen van je kind? Tenslotte willen we allemaal een zelfredzaam kind wat stevig en gelukkig in het leven staat.

KIES

Een scheiding doet iets met kinderen. Ook al denk je als ouders dat het goed gaat. Net als je eigen behoefte om met anderen over je scheiding te praten, hebben kinderen dat ook. Praten met lotgenoten lucht op. Het kan voorkomen dat het kind vast komt te zitten. Kinderen helpen elkaar, praten met elkaar, doen spelletjes met elkaar volgens het KIES programma. Het maakt niet uit of de scheiding al enige tijd geleden is.

Omdat ik tevens gecertificeerd ben voor de training “KIES voor Mij” kan ik uw kind ook individueel begeleiden.

Vergoedingen

In sommige gevallen vergoedt gemeente Wageningen de therapie voor uw kind. Voor meer  informatie over deze vergoeding kunt u contact op nemen met het Startpunt Wageningen. Hier kunt u de contact gegevens vinden en het aanmeldformulier downloaden.

Indien u aanvullend verzekerd bent wordt Creatieve Therapie in de meeste gevallen (gedeeltelijk) vergoed door uw Zorgverzekeraar. Lees hier welke zorgverzekeraars de therapie van PowerMe vergoeden.

Tarieven

Het tarief van PowerMe is € 90,-  per uur. Hierbij is inbegrepen:

  • Oudergesprekken (intake-, tussentijds – en eind- gesprek)
  • Observatie en verslaglegging
  • Ondersteuning van leerkrachten op de basisschool
  • Reiskosten
  • Materialen

Overige informatie

Ik ben als therapeut geregistreerd bij de beroepsvereniging Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Wanneer u een klacht hebt en we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging.

Ik werk met, en houd mij aan de verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en aan de Gedragscode (beide op te vragen bij mij).

PowerMe is aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en de Federatie vaktherapeutische beroepen.

Neem contact op met PowerMe

 
1 2 3 4 5 6